Hur påverkar träning din mentala hälsa?

Ett ämne som har blossat upp senaste tiden är bl.a. psykisk ohälsa. Därför tänker jag dela med mig om hur träning kan påverka din mentala hälsa.
Just med träning är det viktigt att lyfta fram att ett träningspass kan se ut på
många olika sätt. Det kan vara t.ex. en rask promenad, cykling, löpning,
gymträning eller någon idrott.

Det viktigaste är inte hur du tränar, utan det viktigaste är att du faktiskt gör
det. Du väljer alltså den träningsformen som passar just dig och som du
tycker är roligast.

Se nedan några typer av mental ohälsa som träning kan motverka:
Stress: Stress kan uppstå i flera olika situationer, du kanske har mycket
på jobbet eller oroar dig för någonting osv. Träning kan motverka stress
genom att du kommer på andra tankar, kroppen utsöndrar endorfiner som
inger känslor av välbehag och träningen i sig kan göra att kroppen känner
sig lättare och du känner dig mer avslappnad.

Depression: Flertalet studier tyder på att fysisk aktivitet kan vara ett bra
verktyg mot depression. Många personer med depression äter
antidepressiva mediciner, det har faktiskt visat sig att regelbunden träning
är minst lika effektiva som mediciner för människor med milda eller måttliga
depressioner.

Ångest: Träning i samband med ångest kan vara effektivt på samma sätt som mot depression. Endorfiner utsöndras och inger känslor av välbehag samtidigt som träningen blir som en distraktion. Så ut på en rask promenad, ett löppass
eller gympass med bra musik så kan det hjälpa dig mot att minska din
ångest.
 
Hur ofta behöver du träna? För att få positiv effekt av träning mot mental ohälsa, så bör du träna minst 30 minuter per gång och 3-5 dagar i veckan. Det är dock viktigt att poängtera att det inte behöver vara att du skall köra 3-5 stenhårda pass i veckan, utan det kan vissa dagar räcka med en rask promenad eller
cykeltur.

Har du ont om tid? Då får du försöka hitta sätt i din vardag som gör att
du kan uppnå en bra balans i din träning. Kanske kan du ta dig till och
från ditt arbete med cykel eller promenad. Du kanske har möjlighet att ta
en rask promenad på lunchrasten, det gäller att försöka hitta ett upplägg
som passar dig! Det är även viktigt att lyfta fram, att lite träning är bättre
än ingen träning alls. Så försök att genomför någon typ av träning några
gånger i veckan.

Utöver att stärka din mentala hälsa med hjälp av träning, så finns det
flera andra positiva effekter med träning såsom:
-Stärker din självkänsla
-Ökad koncentration
-Gladare
-Bättre sömn
-Högre energinivå

Det gäller att hitta någon aktivitet som passar just dig, kanske är det
yoga, löpning, raska promenader, cykling, gym eller någon idrott. Det
viktigaste är att du faktiskt gör någon typ av aktivitet några gånger i
veckan!
 
Sammanfattningsvis: 
Träning kan motverka mental ohälsa. 
Hitta vilken träningsform som passar just dig.
Träna minst 30 minuter per gång och 3-5 gånger i veckan.
Ont om tid? Hitta effektiva sätt att få träning i kombo med annat.
Övriga positiva effekter utav träning är följande, starkare självkänsla, ökad koncentration, gladare, bättre sömn och högre energinivå är några av de positiva effekter du får från träning. Utöver att motverka mental ohälsa.
 
Så ut i de härliga vårvädret och rör på dig, kör hårt och njut!